AI features in Retool

Retool umožňuje využívat AI pro psaní SQL dotazů (integrovali OpenAI GPT model)