MECE – Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive

Odkládám si – jeden z nejlepších frameworků pro “organizaci” věcí, dat, myšlenek: MECE Framework McKinsey - MBA Crystal Ball. Je to něco, co by měl každý konzultant umět ovládat :slight_smile:

1 Like