Pojmenování Components v Retool

Ahoj!
Hledám způsob, jakým co nejlépe z dlouhodobého hlediska pojmenovávat komponenty v Retool.

Retool defaultně pojmenovává komponenty ve formátu componentTypeX, kde X je číslo, které se s každým novým komponentem daného typu zvyšuje.
Příklady defaultních názvů komponentů: text6, text203, textInput66, tabbedContainer2, multiselectListbox3 apod.

Názvy komponent se následně používají i při práci s queries a je tak potřeba, aby bylo z názvu jasně vidět, o jaký komponent se jedná.

Jaký je váš best practice pro pojmenování Components v Retoolu?

Podobnou otázku jsem napsal i do Retool Community, přidávám link:

1 Like