Retool má vlastní automatizace 🤖

Ahoj, nechci nijak protěžovat Retool, ale je dostupná další novinka, která se už delší dobu chystala – automatizace, a poměrně zajimavý: Retool Workflows.