Ukládání souborů k projektům

Jak pracovat s projektovými soubory (písemné zadání, scany, fotky, závěrečná zpráva…)? Asana sice umožňuje něco málo vkládat, ale může pak docházet k duplicitám se soubory uloženými jinde.
Je optimální styl práce soubory ukládat na cloud dle adresářové struktury, kterou má daná firma zažitou a do Asany pak na potřebná místa dávat link na cloud, kde je daný soubor fyzicky uložen? Případně jak jinak to řešíte ve svých firmách?

Nabídnu víc odpovědí :slight_smile:

Z pohledu místa v Asaně – soubory, které se týkají projektu jako celku je nejlepší nalinkovat v Overview. Naopak dílčí soubory, které se týkají jednotlivých úkolů, pak přímo v detailu úkolů.

Z pohledu charakteru souboru – lepší je samozřejmě přikládat soubory přímo z cloudového úložiště, protože je to jen odkaz na stále aktuální soubor. Nahrání souboru z počítače je vhodné asi jen v případě, kdy se ten soubor využije jednorázově a nehrozí, že by někdo pracoval na jiné verzi.

Ještě poznámka k té adresářové struktuře – jedna ku jedné to asi nikdy nebude, ale já třeba doporučuju, aby se to blížilo a každý projekt měl složku. U sebe používám takovýto princip:

  • Mám pracovní označení projektů, např. Apple CON Asana 2206 (Asana konzultace pro Apple v červnu 2022).
  • Stejně je pojmenovávám i složky projektu. Tahle složka je uložená na Google Disku – buď jako Sdílený disk s názvem Projekty nebo prostě složka Projekty v nejvyšší (= “kořenové”) úrovni. Záleží hodně na typech práce, ale ta struktura by měla být co nejbližší.
  • V té složce mám pak Google dokument opět se stejným názvem jako projekt a ten používám pro dokumentaci projektu. A přikládám ho v Asaně do Overview.

Nakonec ještě doplnění, kdyby někoho zajímalo, jestli Asana taky funguje jako úložiště – ve zkratce nefunguje, nemá tu ambici a nejlepší je tedy linkovat z jednoho z podporovaných cloudových úložiště: Google Drive, Onedrive (nebo Sharepoint), Dropbox a Box.